4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG

Hiền Cấn Thị Thanh, Anh Trương Vân, Trang Lê Thu

Giới thiệu

Hệ thống thủy nông Thác Huống là một trong tổng số 75 công trình thủy nông lớn trên cả nước, có nhiệm vụ tưới cho 52.520 ha đất canh tác. Tuy nhiên do yêu cầu phát triển giai đoạn hiện tại và trong tương lai, đã bộc lộ những hạn chế trong vận hành gây nên việc lãng phí nước mà vẫn không đảm bảo yêu cầu tưới trong các giai đoạn trọng điểm. Bài báo này tập trung vào việc ứng dụng mô hình thủy lực MIKE 11 để mô phỏng và thiết kế phương án vận hành hệ thống công trình thuộc hệ thống thủy nông Thác Huống. Kết quả đã xác định được phương án vận hành hiệu quả đảm bảo cấp đủ nước trong thời kỳ tưới trọng điểm của vùng.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Công ty TNHH MTV KTCTTL sông Cầu (2010). Báo cáo Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Cầu tỉnh Bắc Giang.
[2]. Trung tâm Tư vấn Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2006). Tính toán chất lượng nước cho 3 lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy và Sài Gòn - Đồng Nai.
[3]. Viện Quy hoạch thủy lợi (2016). Báo cáo giám sát chất lượng nước trong hệ thông công trình thủy lợi Thác Huống, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.
[4]. DHI (2014). MIKE 11 reference manual.

Các tác giả

Hiền Cấn Thị Thanh
Anh Trương Vân
tvanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trang Lê Thu
Cấn Thị Thanh, H., Trương Vân, A., & Lê Thu, T. (2018). 4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (22), 27–37. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/110
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 216
Download :63

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 268
Download :70

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 60
Download :21