1.
Lê Thị N, Phạm Thị Thương H, Dương Thị O. 10. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CỦA THUẬT TOÁN BJERHAMMAR ĐỂ BÌNH SAI MẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Tư 2018 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(19):78-81. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/77