1.
Đinh Xuân V, Cao Minh T. 3. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ GPS ĐỘNG BẰNG LỌC KALMAN. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Tư 2018 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(19):20-6. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/69