1.
Dương Thành T, Hoàng Anh T, Đỗ Văn D. 02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chín 2023 [cited 13 Tháng Sáu 2024];(47):15-2. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/506