1.
Trịnh Thị Hoài T, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Thanh T, Ngô Thị Phương T. 9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Bảy 2023 [cited 14 Tháng Bảy 2024];(46):86-93. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/496