1.
Bùi Thị Hồng T. 03. DỮ LIỆU GNSS CORS QUỐC GIA VÀ LỊCH VỆ TINH CHÍNH XÁC TRONG XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 13 Tháng Sáu 2024];(44):21-3. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/458