1.
Bùi Thị Hồng T, Bùi Long N, Nguyễn Thị H. 04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chín 2022 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(42):34-43. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/428