1.
Nguyễn Như H, Mai Đình S, Đỗ Văn D. 03. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH SPOT-6 VÀ BẢN VẼ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TRONG XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỂM SẠT LỞ DỌC TUYẾN ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI KHU VỰC TỈNH SƠN LA. TCKHTNMT [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(40):19-27. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/392