1.
Hoàng Thị Nguyệt M, Nguyễn Thị Thùy L. 1. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT MÙA LŨ TẠI CÁC VÙNG TIÊU TRÊN LƯU VỰC SÔNG PHAN - CÀ LỒ. TCKHTNMT [Internet]. 29 Tháng Chín 2017 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(17):3-10. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/39