1.
Phạm Văn T. 04. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BỀ MẶT KHÔNG THẤM SỬ DỤNG DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . TCKHTNMT [Internet]. 31 Tháng Chạp 2021 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(38):30-8. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/360