1.
Nguyễn Đức T, Nguyễn Tiến Q. 12. ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BẰNG TƯ LIỆU CHỤP ẢNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV). TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Mười 2021 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(37):120-5. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/351