1.
Đỗ Văn D, Vương Thị H. 04. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỘ CAO TRÊN DỮ LIỆU GOOGLE EARTH DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐO GPS TĨNH, THỰC NGHIỆM TẠI HÀ GIANG. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Mười 2021 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(37):37-42. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/343