1.
Lưu Văn H, Nguyễn Thanh T, Vũ Mỹ L. 06. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIẢO CỔ LAM, DÂY THÌA CANH, SÂM CAU TRỒNG TẠI XÃ ĐẠI ĐÌNH, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC. TCKHTNMT [Internet]. 8 Tháng Bảy 2021 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(36):57-63. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/329