1.
Doãn Minh C, Mai Thị Hồng N, Nguyễn Thị Hải Y, Huỳnh Xuân Q, Đinh Ngọc Đạt, Võ Thị Lan A, Mai Tiến D. 01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM BỀ MẶT TỚI KẾT QUẢ ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT SỬ DỤNG PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN BĂNG L. TCKHTNMT [Internet]. 3 Tháng Tư 2020 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(29):3-13. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/211