1.
Lương Thanh T, Nguyễn Thanh T. 07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM. TCKHTNMT [Internet]. 2 Tháng Sáu 2019 [cited 13 Tháng Sáu 2024];(26):52-6. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/170