1.
Đặng Tuyết M, Vũ Anh T. 1. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN AHP PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Mười 2018 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(22):3-9. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/107