Bùi Thị Hồng, Thắm, Nhật Bùi Long, và Hương Nguyễn Thị. “04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 42 (Tháng Chín 30, 2022): 34–43. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/428.