Trịnh Thị Hoài, T., Q. Nguyễn Văn, T. Nguyễn Thanh, và T. Ngô Thị Phương. “9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 46, Tháng Bảy 2023, tr 86-93, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/496.