Bùi Thị Hồng, T. “1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH EGM2008, EIGEN-6C4 VÀ SGG-UGM-2 DỰA TRÊN SỐ LIỆU TRỌNG LỰC CHI TIẾT TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 46, Tháng Bảy 2023, tr 3-13, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/488.