Phạm Thị Thanh, T. “10. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 37, Tháng Mười 2021, tr 95-106, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/349.