[1]
V. Đinh Xuân và T. Cao Minh, “3. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ GPS ĐỘNG BẰNG LỌC KALMAN”, TCKHTNMT, số p.h 19, tr 20–26, tháng 4 2018.