[1]
T. Trịnh Thị Hoài, Q. Nguyễn Văn, T. Nguyễn Thanh, và T. Ngô Thị Phương, “9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO”, TCKHTNMT, số p.h 46, tr 86–93, tháng 7 2023.