[1]
H. Nguyễn Ngọc, H. Trần Thị, và L. Nguyễn Xuân, “13. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS ĐỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, TCKHTNMT, số p.h 38, tr 124–131, tháng 12 2021.