[1]
T. Phạm Văn, “04. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BỀ MẶT KHÔNG THẤM SỬ DỤNG DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ”, TCKHTNMT, số p.h 38, tr 30–38, tháng 12 2021.