[1]
T. Phạm Thị Thanh, “10. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”, TCKHTNMT, số p.h 37, tr 95–106, tháng 10 2021.