[1]
M. Nguyễn, “16. CÔNG NHẬN THÊM 3 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC”, TCKHTNMT, số p.h 36, tr 159–160, tháng 7 2021.