[1]
T. Bùi Thị Thu và T. Nguyễn Thị Hoài, “07. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, TCKHTNMT, số p.h 34, tr 55–67, tháng 12 2020.