[1]
M. Đặng Tuyết và T. Vũ Anh, “1. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN AHP PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM”, TCKHTNMT, số p.h 22, tr 3–9, tháng 10 2018.