Trịnh Thị Hoài, T., Nguyễn Văn, Q., Nguyễn Thanh, T. và Ngô Thị Phương, T. (2023) “9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (46), tr 86–93. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/496 (Truy cập: 14 Tháng Bảy 2024).