Bùi Thị Hồng, T. (2023) “1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH EGM2008, EIGEN-6C4 VÀ SGG-UGM-2 DỰA TRÊN SỐ LIỆU TRỌNG LỰC CHI TIẾT TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (46), tr 3–13. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/488 (Truy cập: 13 Tháng Sáu 2024).