Trịnh Thị Hoài, Thu, Quang Nguyễn Văn, Tùng Nguyễn Thanh, và Thảo Ngô Thị Phương. 2023. “9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 46 (Tháng Bảy):86-93. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/496.