Chu Xuân, Huy, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh, Thủy Lê Thu, Ái Tống Thị Huyền, và Thuận Đặng Thế. 2022. “13. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSAT-1 XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A KHU VỰC ĐẦM PHÁ VÀ CỬA BIỂN THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 44 (Tháng Chạp):121-28. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/468.