Bùi Thị Hồng, Thắm, Nhật Bùi Long, và Hương Nguyễn Thị. 2022. “04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 42 (Tháng Chín):34-43. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/428.