TRỊNH THỊ HOÀI, T.; NGUYỄN VĂN, Q.; NGUYỄN THANH, T.; NGÔ THỊ PHƯƠNG, T. 9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 46, p. 86–93, 2023. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/496. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.