BÙI THỊ HỒNG, T. 1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH EGM2008, EIGEN-6C4 VÀ SGG-UGM-2 DỰA TRÊN SỐ LIỆU TRỌNG LỰC CHI TIẾT TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 46, p. 3–13, 2023. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/488. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.