CHU XUÂN, H.; PHẠM VĂN, C.; ĐỖ THỊ PHƯƠNG, T.; NGUYỄN MINH, N.; LÊ ANH, P.; LÊ ANH, T.; LÊ THU, T.; TỐNG THỊ HUYỀN, Ái; ĐẶNG THẾ, T. 13. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSAT-1 XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A KHU VỰC ĐẦM PHÁ VÀ CỬA BIỂN THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 44, p. 121–128, 2022. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/468. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.