BÙI THỊ HỒNG, T.; BÙI LONG, N.; NGUYỄN THỊ, H. 04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 42, p. 34–43, 2022. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/428. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.