NGUYỄN, M. 16. CÔNG NHẬN THÊM 3 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 36, p. 159–160, 2021. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/339. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.