DOÃN MINH, C.; MAI THỊ HỒNG, N.; NGUYỄN THỊ HẢI, Y.; HUỲNH XUÂN, Q.; ĐINH NGỌC, Đạt; VÕ THỊ LAN, A.; MAI TIẾN, D. 01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM BỀ MẶT TỚI KẾT QUẢ ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT SỬ DỤNG PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN BĂNG L. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 29, p. 3–13, 2020. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/211. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.