Chu Xuân, H., Phạm Văn, C., Đỗ Thị Phương, T., Nguyễn Minh, N., Lê Anh, P., Lê Anh, T., Lê Thu, T., Tống Thị Huyền, Ái, & Đặng Thế, T. (2022). 13. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSAT-1 XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A KHU VỰC ĐẦM PHÁ VÀ CỬA BIỂN THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 121–128. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/468