(1)
Lê Thị, N.; Phạm Thị Thương, H.; Dương Thị, O. 10. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CỦA THUẬT TOÁN BJERHAMMAR ĐỂ BÌNH SAI MẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG. TCKHTNMT 2018, 78-81.