(1)
Trịnh Thị Hoài, T.; Nguyễn Văn, Q.; Nguyễn Thanh, T.; Ngô Thị Phương, T. 9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO. TCKHTNMT 2023, 86-93.