(1)
Chu Xuân, H.; Phạm Văn, C.; Đỗ Thị Phương, T.; Nguyễn Minh, N.; Lê Anh, P.; Lê Anh, T.; Lê Thu, T.; Tống Thị Huyền, Ái; Đặng Thế, T. 13. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSAT-1 XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A KHU VỰC ĐẦM PHÁ VÀ CỬA BIỂN THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. TCKHTNMT 2022, 121-128.