(1)
Nguyễn Ngọc, H.; Trần Thị, H.; Nguyễn Xuân, L. 13. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS ĐỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. TCKHTNMT 2021, 124-131.