(1)
Nguyễn Đức, T.; Nguyễn Tiến, Q. 12. ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BẰNG TƯ LIỆU CHỤP ẢNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV). TCKHTNMT 2021, 120-125.