(1)
Đặng Tuyết, M.; Vũ Anh, T. 1. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN AHP PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM. TCKHTNMT 2018, 3-9.