[1]
Trịnh Thị Hoài, T., Nguyễn Văn, Q., Nguyễn Thanh, T. và Ngô Thị Phương, T. 2023. 9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 46 (tháng 7 2023), 86–93.