[1]
Bùi Ngọc, A. 2019. 08. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT VÀ THỰC NGHIỆM TẠI XÃ VĂN TIẾN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 24 (tháng 4 2019), 68–72.