[1]
Đặng Tuyết, M. và Vũ Anh, T. 2018. 1. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN AHP PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 22 (tháng 10 2018), 3–9.