12. THÀNH LẬP MÔ HÌNH SỐ BỀ MẶT KHU VỰC MỎ KHAI THÁC KHOẢNG SẢN DỰA VÀO ẢNH CHỤP TỪ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

Minh Đặng Tuyết

Giới thiệu

Máy bay không người lái là một trong những công nghệ mới để thành lập mô hình 3D của trái đất. Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu xây dựng mô hình số bề mặt từ dữ liệu ảnh thu được từ thiết bị bay DJI Inspire 2 và công nghệ GNSS. Kết quả của nghiên cứu được tạo ra bằng phần mềm Agisoft Photoscan. Độ chính xác về mặt bằng và độ cao của sản phẩm được đánh giá dựa vào sai số trung phương. Sai số trung phương tổng thể của các điểm khống chế là 6.108 cm và của các điểm kiểm tra mô hình là 8.718 cm. Kết quả thu được chỉ ra rằng phép đo ảnh UAV có thể được sử dụng như một giải pháp thay thế cho các phương pháp truyền thống, đặc biệt là các phương pháp sử dụng nhiều nhân lực và các thiết bị đắt tiền.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bùi Tiến Diệu và nnk (2016). Xây dựng mô hình số bề mặt và bản đồ trực ảnh sử dụng công nghệ đo ảnh máy bay không người lái (UAV). Hội nghị khoa học: Đo đạc bản đồ với ứng phó biển đổi khí hậu, Hà Nội.
[2]. Phạm Thị Làn và nnk (2022). Ứng dụng công nghệ UAV xây dựng mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh; Thực nghiệm tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 6(380).
[3]. Nguyễn Quốc Long, Cao Xuân Cường (2019). Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) để xây dựng mô hình số bề mặt và bản đồ mỏ lộ thiên khai thác vật liệu xây dựng. Tạp chí Công nghiệp mỏ, 1, tr. 21 - 29.
[4]. Nguyễn Quốc Long (2021). Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt mỏ lộ thiên thành lập từ dữ liệu máy bay không người lái có định vị tâm chụp ảnh bằng công nghệ đo động xử lý sau. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), tr. 38 - 47.
[5]. Nguyễn Viết Nghĩa (2020). Xây dựng mô hình số độ cao cho mỏ lộ thiên có độ sâu lớn từ dữ liệu ảnh chụp bằng thiết bị bay Inspire 2. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61(1), tr. 1 - 10.
[6]. Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp (2017). Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV). Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 4(58), tr. 1 - 11.
[7]. Tống Sĩ Sơn và nnk (2018). Nghiên cứu đề xuất quy trình bay chụp và thử nghiệm thành lập mô hình số bề mặt địa hình và bình đồ ảnh từ máy bay không người lái. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 36, tr. 44 - 51.
[8]. Ngô Thị Phương Thảo và nnk (2017). Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt và bản đồ ảnh trực giao thành lập từ phương pháp ảnh máy bay không người lái (UAV). 58, tr. 18 - 27.
[9]. Bhandari, B., U. Oli, U. Pudasaini, N. Panta (2015). Generation of high resolution DSM using UAV images. FIG working week.
[10]. Hassan, H. A., S. A. Mahmood, S. Batool, A. Amer, M. Khurshid, H. Yaqub and S. A. J. I. J. Gill (2020). Generation of Digital Surface Model (DSM) using UAV/Quadcopter. 2(3): 89 - 107.
[11]. Li, J., M. Ai, Q. Hu and D. Fu (2014). A novel approach to generating DSM from high-resolution UAV images. 22nd International Conference on Geoinformatics, IEEE.
[12]. Ruzgienė, B., T. Berteška, S. Gečyte, E. Jakubauskienė and V. Č. J. M. Aksamitauskas (2015). The surface modeling is based on UAV Photogrammetry and qualitative estimation. 73: 619 - 627.
[13]. Tien Bui, D., N. Q. Long et. al., (2018). Lightweight unmanned aerial vehicle and structure-from-motion photogrammetry for generating digital surface model for open-pit coal mine area and its accuracy assessment. Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources: Proceedings of the International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources 2017, Springer.
[14]. Uysal, M., A. Toprak and N. Polat (2015). DEM generation with UAV Photogrammetry and accuracy analysis in Sahitler hill. Measurement, 73, tr. 539 - 543.
[15]. Wierzbicki, D., M. Nienaltowski (2019). Accuracy analysis of a 3D Model of excavation, created from images acquired with an action camera from low altitudes. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(2), tr. 83.

Các tác giả

Minh Đặng Tuyết
dtminh@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Đặng Tuyết, M. (2024). 12. THÀNH LẬP MÔ HÌNH SỐ BỀ MẶT KHU VỰC MỎ KHAI THÁC KHOẢNG SẢN DỰA VÀO ẢNH CHỤP TỪ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (50), 124–134. https://doi.org/10.63064/khtnmt.2024.571
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.